Công ty Firecoals đã và đang nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ AR vào các trò chơi điện tử. Trò chơi sẽ lấy bối cảnh của thế giới thực và bổ sung các thêm các thông tin vào để tạo thành các trò chơi hấp dẫn. Thể loại game AR này sẽ mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Công ty Firecoals đã và đang nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ AR vào các trò chơi điện tử. Trò chơi sẽ lấy bối cảnh của thế giới thực và bổ sung các thêm các thông tin vào để tạo thành các trò chơi hấp dẫn. Thể loại game AR này sẽ mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm mới mẻ.