Ứng dụng AR đem đến một hướng thể hiện mới cho catalog các nhà bán lẻ trực tuyến. Sử dụng ứng dụng AR cho phép bạn xem sản phẩm theo mọi góc độ, và có thể trình chiếu sản phẩm trong không gian ba chiều mà khách hàng mong muốn. Thêm vào đó khách hang có thể dùng điện thoại của mình để scan bao bì sản phẩm qua ứng dụng AR thông tin về sản phẩm, video về sản phẩm, các thành phần dinh dưỡng, liên kết với người bán sẽ hiện lên. Hoặc người dùng có thể trải nghiệm các game tương tác qua bao bì sản phẩm.