Có thể tự tin khẳng định rằng đây sẽ là phương pháp học phổ biến trong tương lai gần. Người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng quét trang sách, một thế giới mô phỏng kiến thức bằng 3D được hiện lên giúp việc tưởng tượng, tiếp thu và tìm hiểu kiến thức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Thêm vào đó giáo viên có thể tạo ra một bài giảng rất sinh động bằng cách kết hợp giữa tài liệu trên giấy với các mô phỏng 3D mà học sinh có thể tương tác.