AR ROBOT ARM

Chi tiết sp

 

/Upload/News/52dfab37-9d6d-49f7-98cb-3bdb07d85c35.jpg

/Upload/News/d2781d81-2a7d-4e21-8d81-cc80a8f86282.jpg

AR ROBOT ARM

 

GIỚI THIỆU 

 

Ứng dụng sử dụng công nghệ AR - nhận diện hình ảnh và show dây chuyền sản xuất của nhà máy ngay trên bề mặt bức tranh. Ứng dụng giúp cho việc giới thiệu đến khách hàng và đào tạo dễ dàng hơn. 

 

TÍNH NĂNG

 
  • Mô phỏng dây chuyền sản xuất trong môi trường thực 
  • Hiệu ứng hình ảnh chân thực 
 

KHÁCH HÀNG 

 

Taiwan