WEB PHOTO

Chi tiết sp

/Upload/News/3dc23f62-b1b9-4127-ae53-c7d94e785596.jpg

/Upload/News/aac11478-cb40-49c8-bad0-62ca74b6bb36.jpg

WEB PHOTO

GIỚI THIỆU 

 

Web photo là một website cho phép người dùng có thể chụp ảnh với những khung hình có sẵn. 

 

TÍNH NĂNG

 
  • Chụp ảnh với khung hình 
  • Chọn camera trước hoặc sau
  • Lưu ảnh vào thư viện
 

KHÁCH HÀNG

 

Taiwan